Rusland of de Russische Federatie is de laatste maanden prominent in het nieuws vanwege zijn troepenopbouw nabij de grens met Oekraïne. Naar verluid zijn aan de grens inmiddels tegen de 100.000 manschappen gelegerd. De spanningen tussen Rusland aan de ene kant en de Europese Unie, de Verenigde Staten en de NAVO aan de andere kant lijken daarmee met de dag toe te nemen. De vrees voor een mogelijke invasie van Oekraïne groeit hierdoor ook met de dag. Daarnaast stelt Rusland sinds afgelopen december tot op zekere hoogte volstrekt onrealistische eisen ten aanzien van een mogelijke de-escalatie van deze situatie. Zo moet de NAVO zich erop vastleggen dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO en dient de Westerse militaire aanwezigheid in en nabij voormalige Sovjetrepublieken te worden teruggedraaid. In diplomatiek opzicht is er hiermee sprake van een nieuwe en ongekend agressieve machtspolitiek van Rusland jegens het Westen.
De plotselinge hevigheid van Ruslands nieuwe machtspolitiek als teken aan de wand
Een dergelijke plotseling opkomende agressie kan niet anders dan deels interne oorzaken hebben. Als je je realiseert dat de grootte van de Russische economie slechts overeenkomt met die van de Benelux en dat de gemiddelde Russische levensstandaard de afgelopen jaren over de gehele linie stevig is afgenomen, dan begint er wel iets te dagen. Daarnaast is de Russische Federatie de laatste jaren in economisch opzicht voorbijgestreefd door de meeste voormalige Oostbloklanden. Met de politisering van de rechtspraak en het uitschakelen van politieke tegenstanders heeft Rusland inmiddels elke schijn van een betrouwbare rechtstaat verloren. Eigendomsrechten zijn in Rusland daardoor geenszins meer veilig voor politieke bemoeienis. Hierdoor haken zowel binnenlandse als buitenlandse investeerders massaal af. Rusland heeft als gevolg van dit onfortuinlijke politieke en economische beleid en door de aan Rusland opgelegde economische sancties na zijn inval in De Krim nauwelijks nog economische groei gekend sinds 2014. Dit in tegenstelling tot zelfs de zwakkere economieën in de hun omringende landen. De maatschappelijke onvrede over deze uitzichtloze economische situatie zal de meeste Russen inmiddels ongetwijfeld behoorlijk hoog zitten. Deze onvrede zal bovendien niet beperkt blijven tot de gewone bevolking, maar zijn invloed vroeg of laat doen gelden op de machtsstructuren binnen het Kremlin.